Září ve znamení dopravní bezpečnosti

Měsíc září zaměřujeme na osvětu a prevenci v dopravě.

V prvním měsíci nového školního roku jsme obsah školních infocenter zaměřili na osvětu a prevenci v dopravě. Pozornost věnujeme základním pravidlům a bezpečnosti v silničním provozu. Součástí naší osvěty budou také interaktivní testy a dopravní kvíz. Chceme tímto způsobem pomoci všem dětem uvědomit si rizika, která na ně číhají v reálném silničním provozu, ať už se v něm budou pohybovat v roli chodce, cyklisty, spolujezdce v osobním automobilu nebo jako cestující veřejnou dopravou. Na osvětě a prevenci spolupracujeme s několika organizacemi, například s BESIPem, Policií ČR a Markétinou dopravní výchovou. Informace o našem obsahu zaměřeném na dopravní bezpečnost se objevily i na webu Řízení školy: Ve školních infocentrech ÁMOS vision "září" dopravní výchova.

Více informací o našich aktivitách si pak můžete přečíst na naší stránce PREVENCE A OSVĚTA V DOPRAVĚ.

Vloženo Od