O nás

Více o projektu a rozvoji ÁMOS vision v České republice

Společně píšeme historii

Víme, že udělat ze školy ideální místo není snadné. Jsme tu proto, abychom vám s tím pomohli a společně změnili stojaté vody českého školství. Na naší cestě k úspěchu nás vždy vedla motivace podpořit oblast vzdělávání s pomocí chytře aplikovaných technologií, které jsou nám blízké. Věříme, že škola je základ života a tak ji děláme co nejvíc atraktivní. Baví nás to a dobrý pocit bereme jako odměnu za naše snažení. Velmi nás také těší pozitivní zpětná vazba a zájem škol, což nás motivuje k dalšímu úsilí.

 

Richard Prajsler, jednatel společnosti
„Po letech práce v komerčním sektoru jsme cítili potřebu pracovat na věcech, které mají vysokou hodnotu
a pomáhají dalším generacím. Právě ty budou za několik let vytvářet naší společnost. Tato mise je pro nás zásadní
a budování důvěry u ředitelů je tím nejdůležitějším. Upřímnost a transparentnost našich produktů a služeb je stvrzena interním etickým kodexem. Ten například zakazuje reklamu na produkty a další aktivity, pro žáky
a studenty nevhodné či nevýchovné.“
richard.prajsler@inpublic.cz


 

Školní infocentra ÁMOS vision využívá 304 škol a je dostupný pro 170 tisíc žáků a studentů po celé ČR

 

Graf vývoje sítě 

 

Odkaz na mapu pokrytí a seznam škol