Na ÁMOSkách šíříme téma wellbeingu

Co je wellbeing? Proč je tak důležitý pro každého z nás? Na takové otázky se zaměřuje organizace Wellbeing ve škole, kterou jsme měli tu čest mediálně podpořit na všech ÁMOSkách po celé republice.

Wellbeing je termín, který se vztahuje k celkovému stavu fyzického, duševního a emocionálního blaha jedince. Zahrnuje aspekty jako je štěstí, spokojenost, zdraví, ale i pocit bezpečí a stability. Ve školním prostředí znamená wellbeing podporu zdravého životního stylu, prevenci duševních problémů a vytváření podpůrného a inkluzivního prostředí pro všechny žáky a zaměstnance.

Proto jsme moc rádi, že jsme poskytli mediální podporu organizaci "Wellbeing ve škole". Tato iniciativa se zaměřuje na posílení duševního zdraví ve školním prostředí, což je pro nás klíčové. Věříme, že podpora duševního blaha je nezbytná pro kvalitní vzdělávání a rozvoj našich žáků i pedagogů. Jsme otevřeni spolupráci s podobnými organizacemi, které sdílí naše hodnoty a cíle pro lepší prostředí ve školách.

Vloženo Od