Zkušenosti s ÁMOSkou v domově pro seniory v Heřmanově Městci

Nic nám neudělá takovou radost jako velká pochvala přímo od ředitelů. Jak hodnotí pořízení a zkušenost s ÁMOSkou ředitelka domova pro seniory v Heřmanově Městci?

„Ptáte se, co by klientům, domova pro seniory, mohl panel ÁMOS přinést? V první řadě přináší oživení stereotypního systému předávání informací ze strany domova směrem k seniorům, zaměstnancům, rodinným příslušníkům i dalším návštěvníkům. Jedná se nejen o dění v domově, včetně plánovaných aktivit a jídelníčků, ale i o další zajímavosti, které již nemusí být zprostředkovávány jen pomocí vývěsek či rozhlasového hlášení. Nová doba si žádá nové přístupy.

Je velmi příjemné vnímat zapojení aktivních seniorů do samostatné činnosti – práce s novými technologiemi, a to zejména ve vyhledávání informací přes Seznam zprávy. Velice nás, pracovníky domova, překvapil zájem jeho obyvatel o panel zajímavosti a využívání nabídky společných kognitivních her, při kterých se  zapojují i náhodně kolemjdoucí obyvatelé domova, stejně jako návštěvníci, které již nejednou ohromil 90letý senior, ovládající dotykovou obrazovku s úsměvem ve tváři a vyzývající je, aby si s ním zasoutěžili, například v sudoku.

Děkujeme společnosti ÁMOS za velmi přínosnou technologii, která slouží našim seniorům k informovanosti o dění v našem domově a stejně tak i ke snadnému přístupu k novinkám a dalším informacím rozšiřujícím jejich všeobecné znalosti.“

Za Domov pro seniory Heřmanův Městec, U Bažantnice 63, Heřmanův Městec
PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA – ředitelka

www.domov-senioru-bazantnice.cz

Více o dotykové nástěnce ÁMOS pro domovy seniorů najdete zde.

Vloženo Od