Učitelé, děkujeme!

Slavíme Den učitelů.

Dnes, 28. března, slavíme kromě výročí narození Jana Amose Komenského také Den učitelů. Víme, že si učitelé zaslouží uznání a poděkování. Děkujeme za Vaši práci. Za trpělivost, odhodlání a naplňování Vašeho poslání vzdělávat budoucí generace.