U vody bez nehody - Desatera pro bezpečné léto

Bezpečné chování u vody i ve vodě a prevence tonutí

Jak být v létě v bezpečí u vody i ve vodě? Cílem projektu Bezpečné dětství – U vody bez nehody je zlepšit informovanost veřejnosti, zejména rodičů a dětí, o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě a prevence tonutí. Utonutí je v České republice druhou nejčastější úrazovou příčinou náhlé smrti dětí a mládeže a čtvrtou nejčastější u dospělé populace.

Edukačními spoty vytvořenými pro síť školních infocenter ÁMOS vision usilujeme o zvýšení informovanosti jak rizikům předcházet, jak je řešit a jak správně poskytnout první pomoc.

Zobrazit web
Vloženo Od