Spolupráce s Českou národní bankou

Finanční gramotnost pro žáky a studenty

V březnu jsme zahájili spolupráci s Českou národní bankou. Cyklus krátkých zábavně-vzdělávacích videí je určený pro žáky 2. stupně ZŠ a prvních ročníků SŠ. V roli sebevědomého žáka účinkuje herec Lukáš Pavlásek a jako jeho „učitel“ vystupuje člen bankovní rady ČNB Aleš Michl. Podívejte se na 1. díl - Finanční trampoty Oty Negramoty - Zrození peněz. Třeba se i Vy dozvíte něco nového.

Vloženo Od