Reference z organizace Amelie

Krásná reference od ředitelky organizace Amelie Michaely Čadkové Svejkovské

Spolupráce s InPublic je pro nás cenná. Jako nezisková organizace vkládáme veškeré své finance do poslání, kterým je pomoc onkologicky nemocným i jejich blízkým. Nabízíme přímou práci s klienty a zaměstnáváme k tomu profesionály. I proto je přes 80% našich nákladů ve mzdách a na to je třeba najít zdroje. Další zdroje na publicitu nebo osvětu máme spíše jako okrajové. A to přesto, že je osvěta klíčem k prevenci jak nemoci, tak ale i komplikacím spojeným s nemocí a samozřejmě také k tomu, aby naše služby nemocní nebo jejich blízcí vyhledali. A právě zde nám pomáhají mediální partneři, mezi které zahrnujeme i InPublic. To, že nám nabídnou svůj komunikační prostor, sanuje do velké míry nedostatek financí pro osvětu. Zároveň nám dává zpětnou vazbu o tom, jak veřejnost naše téma vnímá, jak je pro ni důležitá.

Za pomoc, kterou nám konkrétně InPublic nabízí jsme velmi vděční zejména v Tulipánovém měsíci, kdy oslovujeme veřejnost. Na tu v běžné komunikaci máme malý dosah. Zároveň dostáváme prostor i v místech, kde nejsme bežně viditelní - krajská města, kde nemáme Centrum Amelie, okolí Prahy. Nemalým bonusem je vřelá, lidská komunikace v InPublic. Jsme moc rádi, že takoví partneři jsou. Sami bychom to celé nezvládli.

Děkujeme za krásnou referenci od paní ředitelky Michaely Čadkové Svejkovské, Amelie.

Vloženo Od