PŘÍBĚH ÁMOSEK NA OHRADNÍ

Příběh Ámosek na ZŠ a MŠ Ohradní od ředitelky školy Mgr. Evy Smažíkové.

Před čtyřmi lety se tým našich parlamentářů zúčastnil finále projektů školních parlamentů v Senátu ČR. Nejen, že si odnesli krásné druhé místo, ale také nadšení z dotykového panelu, který měli možnost zhlédnout a vyzkoušet.

Jejich nadšení jsme přenesli do školy a pár týdnů na to už u nás visela první „Ámoska". Jedním z hlavních důvodů pořízení tohoto dotykového interaktivního panelu bylo spustit vnitřní informační systém předávání informací mezi vedením, žáky, pedagogickým sborem. Ihned po spuštění najednou odpadlo dennodenní ťukání na dveře vedení, kdo jde do jaké třídy suplovat, kde má být třída v jaké učebně, co se děje za změny v rozvrhu, jaká třída je na jaké akci, a spousty dalších otázek k provozu školy a organizaci výuky. 

Protože je budova školy složená z několika vícepatrových pavilonů, bylo jen otázkou času, kdy pořídíme Ámosky další. Dnes nám jich ve škole visí celkem pět, včetně haly školy, kde panel využívají nejen žáci, ale i rodiče a návštěvy. Staly se součástí života naší školy, mají široké využití. Nejvíce žáky zajímají školní informace, rozvrhy, suplování, jídelníček. Žáci tráví u Ámosek čas o přestávkách, zapojují se do soutěžních a vzdělávacích kvízů, zábavných aktivit, využívají programy na procvičování učiva, prohlížejí si fotografie a videa ze školních akcí, z výuky, výtvory z hodin výtvarné výchovy a Čsp. Vyhledávají si 
zajímavé informace, aktuální informace o počasí, o dopravě. 
Součástí Ámosek je i preventivní a osvětový obsah. Žáci se tak setkávají díky videím s různými tématy, která patří do jejich života a mnohdy si s nimi nevědí rady. Pokud by žáci, kteří si řeší nějaký svůj problém, nechtěli využít služby našich odborníků ze školního poradenského pracoviště, mohou si vyhledat pomoc i na Ámosce. Ámosky využívají hojně i naši pedagogové. Navíc mohou listovat aktualitami o školství, hledat si v zajímavých zdrojích pro výuku, nechat se inspirovat aktivitami z jiných škol, které mají též Ámosky. Bonusem Ámosek je jejich nadčasový design, který nám dotváří krásné prostředí naší školy.

Jsme moc rádi, že můžeme žákům pořídit v blízké době šestý panel Ámosek, na poslední patro, kde chybí. Parlamentáři přišli s přáním a skvělými argumenty, proč ho spolužákům na daném patře dopřát. 
Díky skvělé spolupráci se společností Ámos Vision jsme získali moderní interaktivní prvek, který se stal nedílnou součástí naší moderní školy. Velmi oceňujeme to, jak nám naslouchají a naše nápady dokáží realizovat a včleňovat do obsahu a hlavně nás baví jejich nadšení pro školství. 
Co dodat závěrem? Slovo Ámoska se stalo neoddělitelnou součástí školního slovníku nás všech na Ohradní.  

Vloženo Od