Na kyberbezpečí nám záleží

ÁMOS vision - partner pro šíření osvěty bezpečného internetu mezi dětmi

ÁMOS vision - partner pro šíření osvěty bezpečného internetu mezi dětmi

Dotykové elektronické informační panely ÁMOS vision se dlouhodobě ukazují i jako velmi dobrý partner pro šíření osvěty na školách. Obsah včetně aktivit těchto informačních center, jejichž cílem je podpořit oblast vzdělávání pomocí chytře aplikovaných technologií, proto pravidelně sleduje i časopis ŘÍZENÍ ŠKOLY. Ten se v aktuálním čísle zaměřil na kybernetickou bezpečnost a představil výhody, které školám v rámci prevence přináší spolupráce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) s projektem ÁMOS vision.

Praxe ukazuje, že žáci si zapamatují mnohem více, pokud jsou zapojeni do děje a nejsou jen prostými konzumenty textových informací. Výhodou dotykových informačních panelů ÁMOS vision je, že poskytují rozličné formy obsahu, se kterými děti interagují. Toho při svých osvětových aktivitách velmi často využívá i NÚKIB. Prostřednictvím infocenter ÁMOS vision šíří na školách např. atraktivní naučná videa, nebo poskytuje žákům interaktivního chatbota.

Asi nejvýznamnější aktivitou, kterou NÚKIB takto žákům přes dotykové panely ÁMOS vision přinesl, je chatbot, který vznikl ve spolupráci s Kvalitní digičas, z. s., a má název „Příběh Svůďáka“. S tímto virtuálním kamarádem si doposud povídalo více než 36 tisíc žáků a vyměnili si 1,5 milionu zpráv.

Díky Svůďákovi si mohou žáci v bezpečném prostředí vyzkoušet komunikaci s fiktivním online predátorem, natrénovat adekvátní reakce a získat zkušenosti, které se jim mohou v životě hodit. Na základě průzkumů, jak informuje NÚKIB ve svém článku na stránkách časopisu ŘÍZENÍ ŠKOLY, totiž každé třetí české dítě dostává na internetu pozvánku k osobnímu setkání od cizí osoby a 70 % dětí pak na toto setkání neváhá vyrazit.

Cílem podobných osvětových aktivit je pomáhat dětem být více v bezpečí. A k tomu významně přispívá i ÁMOS vision. Informační dotykové panely dnes využívá v každodenním životě školy aktuálně již 170 000 žáků na 330 školách po celé České republice. Portál ÁMOS je nejenom zdrojem pro sdílení aktuálních informací ze světa prevence a osvěty, ale přináší i užitečné informace v rámci školy (např. rozvrh, jídelníček, aktivity). Děti si mohou také ověřit či rozšířit své vědomosti v rámci vzdělávacích her, kvízů a soutěží o zajímavé ceny.

Vloženo Od