ÁMOS pomáhá bojovat proti dezinformacím

Aktivně podporujeme projekt Demagog.cz a zapojujeme do boje proti dezinformacím i mladou generaci.

Na ÁMOSkách jsme se rozhodli podpořit osvětovou kampaň Demagog.cz, která se věnuje ověřování faktů a boji proti dezinformacím. Věříme, že podpora pravdivého informování je klíčová a oceníme náročnou práci, kterou Demagog.cz vykonává. Pro zapojení studentů jsme v spolupráci s Demagog.cz vytvořili speciální kvízy zaměřené na rozpoznání fake news a dezinformací, aby se žáci naučili kriticky hodnotit informace, s nimiž se setkávají. Jsme nadšeni z možnosti podílet se na takových spolupracích a plánujeme i nadále podporovat projekty, které posilují mediální gramotnost a veřejné povědomí.

Vloženo Od