Hynek Čermák žákům radí, jak se vyhnout poranění míchy v projektu BanalFatal

ÁMOSky nyní přinášejí žákům preventivní videa z projektu BanalFatal, která upozorňují na rizika úrazů páteře. Věříme, že se nám díky této spolupráci podaří snížit počet úrazů a přispět k větší bezpečnosti žáků.

Naše dotykové nástěnky ÁMOS od května přinášejí žákům preventivní videa z projektu BanalFatal. Tato videa upozorňují na rizika úrazů páteře a důležitost prevence. Díky těmto edukativním materiálům mohou studenti získat cenné informace o tom, jak předcházet vážným zraněním. Věříme, že se nám díky spolupráci s Českou asociací paraplegiků podaří snížit počet úrazů. Jsme hrdí, že můžeme přispět k větší bezpečnosti a informovanosti žáků. 

Vloženo Od