Giving Tuesday Kinds na nástěnkách ÁMOS vision!

Podporujeme tuto celosvětovou iniciativu dobrých skutků dětí a mládeže.

Jakožto člen Ascoicace společenské odpovědnosti, která iniciativu Giving Tusday v Česku zaštituje, jsme se přirozeně připojili k tomuto významnému dnu štědrosti. Osvětové video vysíláme na našich digitálních nástěnkách v českých školách a vzdělávacích institucích.

V úterý 3. prosince 2019 budou děti z celého světa konat dobro a organizovat sbírky pro potřebné, šířit osvětu a smysl dárcovství a štědrosti v naší společnosti. Tuto iniciativu odstartovala dvanáctiletá dívka Khloe Thompson z Los Angeles, která prostřednictvím akce Giving Tuesday Kids pozvbuzuje další děti a mládež, aby udělali pro druhé něco dobrého, a tím zároveň měnili prostředí kolem sebe.

Zobrazit web
Vloženo Od