PARTNEŘI

Spolupracujeme s nejlepšími odborníky v různých oborech

V té nejlepší společnosti

My v ÁMOS vision jsme rádi v dobré společnosti. Naše úspěchy měříme především lidmi a organizacemi, které si získaly naši důvěru. Ta je pro nás základním předpokladem dobrého partnerství. Proto nás tolik těší, že můžeme hrdě spolupracovat s garanty naší profesionality a spolehlivosti.


Partneři funkcí

 


Společně s profesionály 

Podporujeme prevenci, osvětu, vědu a vzdělávání. Spolupracujeme se špičkami ve svých oborech. Obsah tvoříme společně s Akademií věd, Policejním prezidiem ČR, organizací BESIP, Linkou bezpečí, NÚKIBem, asociací Záchranný kruh, Týmem silniční bezpečnosti a Bezpečné cesty, Státním zdravotním ústavem a mnoha dalšími subjekty. ÁMOS vision tak propojuje a seznamuje aktivity důležitých organizací, které nabízejí pomocnou ruku žákům a studentům. V rámci prevence a osvěty je témat mnoho a patří mezi ně šikana a kyberšikana, rodinné či psychické problémy, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy a další. O budoucnost nemáme obavy, vždyť nad námi drží záštitu samotná Policie ČR a Ministerstvo dopravy. Podívejte se na reference ředitelů i odborných garantů. 

 

Partneři obsahu

Spolu s Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) se zaměřujeme na duševní zdraví dětí i učitelů.

DigiKoalice je Českou národní koalicí pro digitální pracovní místa a dovednosti. Cílem je přispět ke zvýšení digitální gramotnosti a digitálních dovedností občanů ČR.

Policie ČR je náš dlouhodobý odborný garant a partner. Zaměřujeme se na prevenci v oblasti osobního bezpečí.

Otázkám bezpečnosti na pozemních komunikacích se věnujeme společně s BESIP.

Se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR spolupracujeme na tvorbě edukativních videí pro školáky.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nám pomáhá s osvětou v oblasti bezpečí na internetu. 

Se Státním zdravotním ústavem pracujeme na komunikaci zásad ochrany zdraví a zdravotních opatření.

​​​​​​​​​​​​

S Asociací Záchranný kruh se věnujeme hlavně první pomoci a radám, jak se chovat v život ohrožujících situacích.

Linka bezpečí je nedílnou součástí naší sekce Poradna, ke které má přístup již přes 100 000 žáků.

Centrum Anabell poskytuje pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy... a nejen jim! 

 

Dětské krizové centrum v naší Poradně zajišťuje, že děti ví, jaká jsou jejich práva, a kam se mohou ozvat, když je ocitají v nebezpečí. 

S VZS ČČK se zaměřujeme se na první pomoc tonoucímu, dále pak na zásady správného chování na ledu, u vody, či v zahradních bazénech. 

Oslavy a výročí související s Janem Ámosem Komenským se neobejdou bez spolupráce s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského.

Spolupracujeme a poskytujeme podporu v rámci edukačního videocyklu NEZkreslená věda.

Cílem Recyklohraní je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za životní prostředíPrvní video naší spolupráce zde.

Hlavním posláním Týmu silniční bezpečnosti je prostřednictvím vhodných preventivních programů a aktivit přispívat ke snižování výskytu závažné dopravní nehodovosti.

Portál o dopravní bezpečnosti s množstvím ověřených informací a názorných ukázek. Uvědomujeme si, že dopravní výchova je velmi důležitou součástí vzdělání.

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Věnuje se také globálnímu rozvojovému vzdělávání.


Podporujeme

Moc rádi poskytneme mediální podporu projektům a iniciativám, které mají smysl. Spolupráce si pečlivě vybíráme tak, aby reflektovaly naše poslání a fungovaly ve školním prostředí. Chceme, aby pojmy sociální odpovědnost, etika a veřejné dobro nebyly pouhými prázdnými frázemi, ale pevnými body na cestě ÁMOS vision.

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje (SDGs), které přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. 

Projekt AV ČR otevírá cestu k vědě studentům, pedagogům i veřejnosti. Realizuje studentské vědecké stáže, Veletrh vědy, výstavy a další.

Centrum Locika pomáhá dětem a jejich rodičům žít život bez násilí a posilovat zdravé vztahy v rodině. 

Cesta z krize se zabývá problematikou ohrožených dětí. 

Iniciativa zabývající se dárcovstvím krve. Nově přišla s webovou aplikací pro dárce.

Aplikace Záchranka slouží k rychlému přivolání pomoci - ve městě nebo v přírodě. 

​​​​​​

Nenech to být je anonymní oznamovací kanál pro zaměstnance firem i studenty škol.

Vzdělávací portál pro děti i dospělé. Jádro tvoří výuková videa Khan Academy, která Khanova škola překládá a skládá tak, aby vytvořily souvislou výuku. 

Rodiče vítáni – certifikace školy vstřícné k rodičům má za cíl posilovat vzájemnou spolupráci rodiny a školy a hledat k ní cesty.

Unikátní program zaměřený na chování dětí v rizikových situacích, konkrétně na základy první pomoci při běžných úrazech (volnočasové aktivity, sport atd.).

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Projekt Nadace Karla Janečka hledá příběhy dobrosrdečných lidí, kteří dělají neobyčejné věci pro své okolí. 

Projekt Finanční gramotnost do škol přináší dětem znalosti nezbytné pro osobní prospertitu mladého člověka.

Soutěž & Podnikej je tříměsíční program pro středoškoláky, který vrcholí oceněním nejlepších projektů. 

Matematická soutěž pro žáky (1+3). až (10‑1). ročníků.

Pořadatel Energetické olympiády - soutěž pro studenty
středních škol a gymnázií.

Anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky. Hlavní cenou je čestný titul Zlatý Ámos, o jehož laureátovi rozhoduje porota. 

Soutěž o nejlepšího zástupce ředitele školy, kterou vyhlašuje redakce Řízení školy ve spolupráci s Wolters Kluwer ČR, a. s. 

Projekt, který oceňuje malé hrdiny a jejich příběhy dobrých skutků

Cílem projektu iKid je podpořit kreativitu a inovativní myšlení mladých lídrů a poskytnout jim to nejlepší prostředí na sdílení nápadů.

Celostátní soutěž pro dětské kolektivy. Podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy.

Obědy pro děti pomáhají dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim školní obědy.

Posláním Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.

Podporujeme sportovní události.