Včasná pomoc dětem

Podpora krizové pomoci v ČR.

Mapa organizací v celé ČR, které poskytují poradenství, pomoc ev. krizovou intervenci dětem a mládeži, pomáhají jim s řešením každodenních starostí a problémů.

227 217 266
www.vcasnapomocdetem.cz

Zobrazit web