O nás

Více o projektu a rozvoji ÁMOS vision v České republice

Společně píšeme historii

Víme, že škola je základ života a proto ji chceme společně udělat pro děti co nejvíce atraktivní. Do projektu ÁMOS vision jsme vstoupili s myšlenkou podpořit oblast vzdělávání s pomocí chytře aplikovaných technologií. Chceme dětem ukázat rozmanité využití digitálních technologií jako nástroje pro sdílení informací, vzdělávání a osvěty. Umístění portálu Ámos ve škole podporuje přístup ke kvalitnímu obsahu pro všechny, bez ohledu na sociálně ekonomické podmínky dětí, čímž stírá nerovnosti v přístupu k moderním technologiím a vytváří rovné podmínky pro všechny. Pozitivní zpětná vazba a zájem škol nás velmi těší a motivuje k dalšímu úsilí.

 

Richard Prajsler, jednatel společnosti
„Po letech práce v komerčním sektoru jsme cítili potřebu pracovat na věcech, které mají vysokou hodnotu
a pomáhají dalším generacím. Právě ty budou za několik let vytvářet naší společnost. Tato mise je pro nás zásadní
a budování důvěry u ředitelů je tím nejdůležitějším. Upřímnost a transparentnost našich produktů a služeb je stvrzena interním etickým kodexem. Ten například zakazuje reklamu na produkty a další aktivity, pro žáky
a studenty nevhodné či nevýchovné.“
richard.prajsler@inpublic.cz


 

Školní infocentra ÁMOS vision využívá 304 škol a je dostupný pro 170 tisíc žáků a studentů po celé ČR

 

Graf vývoje sítě 

 

Odkaz na mapu pokrytí a seznam škol