Obsah

Množství informací, které ÁMOS pobere a předá dál, je neomezené. Stačí se pohybovat v třech základních zónách a jejich možnosti využít na maximum.

Jednotlivé informační zóny ÁMOSe

Obsah Ámos


Spoty a doprovodné informace se zaměřují na témata:

 • prevence sociopatologických jevů
 • první pomoc
 • dopravní výchova a bezpečnost 
 • prevence šikany
 • drogová prevence a prevence kriminality
 • udržitelný rozvoj a ekologie
 • volba povolání
 • podpora technických oborů a řemesel
 • studentské praxe, stáže, brigády

 

A to díky spolupráci s užitečnými projekty:

 • ADRA
 • Anabell
 • Aplikace záchranka
 • Asociace Záchranný kruh
 • Asociace společenské odpovědnosti
 • Besip
 • Dětské krizové centrum
 • Nenech to být
 • Obědy pro děti
 • Registr praxí 
 • Srdce s láskou darované
 • Státní zdravotní ústav
 • Škola demokracie
 • Právo na rodiče

 

Díky partnerství se SEZNAM.CZ najdete v ÁMOSu vždy aktuální:

 • jízdní řády
 • novinky ze světa školství, vědy a techniky 
 • další zajímavosti

 

ÁMOS hrdě podporuje soutěže a ocenění:

 • Zlatý Ámos
 • Zlatý oříšek
 • iKid
 • Dětský čin roku
 • Matematická soutěž Pangea


 

Nejsme v tom sami!

Velmi si vážíme spolupráce s odbornými garanty, díky kterým je osvětová část stále kvalitnější.

Seznamte se s nimi

 


Dokážeme vám, že ÁMOS studenti opravdu využívají

Přesvědčte se ze statistiky:

Statistiky Ámose

 

  Chci nezávaznou prezentaci nebo nám pošlete e-mail.