Obsah

Témata zaměřena na školní mládež

Obsah věnovaný prevenci, osvětě a podpoře vzdělávání

Kromě propojení na školní systémy a informací, které vkládají školy dle svých potřeb, do vysílání průběžně zařazujeme aktuální preventivně výchovné materiály vytvořené ve spolupráci s odbornými garanty. Například Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání, Ministerstvem dopravy - Besipem. Státním zdravotním ústavem, Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost, Policií ČR, Linkou bezpečí a mnoha dalšími organizacemi.  Zde je přehled odborných garantů a partnerů. Tento obsah vysílání pravidelně aktualizujeme. 

Součástí interaktivní zóny je rovněž Poradna pro žáky a školní redakce ÁMOS news, do které se mohou zapojit i vaši žáci. V infocentru mají žáci k dispozici také online jízdní řády i předpověď počasí díky spolupráci s Meteopress. Pro učitele vysíláme vždy čerstvé aktuality ze školství ve spolupráci s redakcí a portálem Řízení školy online.
 

Spoty které vysíláme najdete na našem YouTube 

 

Zaměření spotů  

 • Prevence sociopatologických jevů
 • První pomoc a prevence mimořádných událostí
 • Dopravní výchova a bezpečnost
 • Prevence šikany a kyberšikany
 • Bezpečí na internetu
 • Finanční gramotnost
 • Poruchy příjmu potravy
 • Drogová prevence a prevence kriminality
 • Udržitelný rozvoj a ekologie
 • Kam na školu, kariéra 
 • Studentské praxe, stáže, brigády
 • Podpora technických oborů a řemesel
 • Další vzdělávací aktivity 
 • Školní soutěže 

Nejsme v tom sami! Seznamte se s našimi partnery.

 

Ukázky videospotů

Pomáháme dětem aby se cítili lépe

Odborný garant - ČOSIV

Téma duševního zdraví rozvíjíme společně

Odborný garant - Centrum Locika

Pomáháme šířit novinky v zásadách bezpečnosti na internetu

Odborný garant - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Podporujeme systém pozitivní podpory chování

Odborný garant - ČOSIV

Radíme, jak být v bezpečí - Nástěnka bezpečného internetu

Odborný garant - CZ.NIC

Podporujeme šíření hodnot svobody a demokracie

Odborný garant - Samet na školách

Dbáme na vzdělávání k udržitelnosti - Hra za lepší svět

Odborný garant - Asociace společenské odpovědnosti

Podporujeme novinky v edukaci - Interaktivní atlas od Mapy.cz

Odborný garant - Mapy.cz

Zaměřujeme se na duševní hygienu - Metoda čtvercového dýchání

Odborný garant - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Přizpůsobujeme se situaci - Rady a tipy pro návrat dětí do škol

Odborný garant - Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Den bezpečnějšího internetu + základní zásady bezpečného chování v kyberprostoru 

Odborný garant - sdružení CZ.NIC a projekt Bezpečně na netu, Linka bezpečí

Desatero na ledu - 10 zásad bezpečného chování na ledu

Odborný garant - Vodní záchranná služba ČČK, z.s. 

Pravidla chování ve školách

Odborný garant - Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jak chránit sebe a okolí před koronavirem

Odborný garant - Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hygiena rukou - zdravotně výchovné materiály pro děti na ZŠ

Odborný garant - Státní zdravotní ústav

Dopravní výchova - používání bezpečnostních pásů

Odborný garant - BESIP

První pomoc - Ty to zvládneš - Dušení 

Odborný garant - Asociace Záchranný kruh

Pomoc při sebepoškozování

Odborný garant - Linka bezpečí

Soutěže pro děti a mládež - Energetická olympiáda

Odborný garant - projekt Energetická gramotnost za podpory ČEPS

Podporujeme další vzdělávání mládeže formou stáží a praxí

Partner - Akademie věd ČR

Podporujeme společensky odpovědné aktivity - Cíle udržitelného rozvoje SDGs

Partnerství a členství - Asociace společenské odpovědnosti

Vzděláváme hravě - Udržitelnost a recyklace s organizací Recyklohraní

Odborný garant - Recyklohraní

 

 

 

 

Další videospoty, které vysíláme v ÁMOS vision najdete na našem Youtube kanále